LYRIC

Jana Gana Mana (National Anthem) Lyrics by Rabindranath Tagore.

Jana Gana Mana Lyrics

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-jaladhi-taranga
Tava Subha name jage
Tava subha asisa mage
Gahe tava jaya-gatha

Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata
Jaya he, Jaya he, Jaya he
Jaya jaya jaya jaya he


SONG INFO:

Song: Jana Gana Mana (National Anthem)
Artist: Rabindranath Tagore


Added by

lyricsmin

SHARE

VIDEO